>Достъпът на МСП до обществени поръчки е скъп и сложен


>

Преобладаващата част от процедурите не разграничават предприятията въз основа на тяхната големина, сочи анализ на БСК

Публичният сектор в България харчи около 10 млрд. лв. годишно за стоки и услуги, при доставката на които малките и средни предприятия (МСП) трябва да бъде в състояние да се конкурират като равнопоставени с останалите предприятия. Малките предприятия често са иновативни и предлагат добро съотношение качество/цена, но се сблъскват с недостатъците на настоящата структура на обществения сектор, сочи нов доклад на Българската стопанска камара за достъпа на МСП до обществени поръчки, изготвен по проект на Фондация „Фридрих Еберт”.

Преобладаващата част от законодателство и административните процедури не разграничават предприятията въз основа на тяхната големина. В резултат, малките и средни предприятия са изправени пред трудности в намирането на възможности за участие в процедури по обществени поръчки и са възпрепятствани от непропорционално високите разходи и сложността на процедурите, както и от невъзможността да участват в конкурси за по-големи и дългосрочни договори.
Същевременно, улесняването на достъпа на МСП до обществените поръчки е основна тема на политиката на ЕС и е обект на постоянно търсене на промяна от страна на малките и средни предприятия за подобрения в тази област.
Най-добрата политика за повишаване степента на участие на МСП в процедури по обществени поръчки е премахването на бариерите за достъп и, по-специално – преразглеждането на непропорционалната тежест на бюрократичните процедури и свързаните с тях разходи. Друга важна предпоставка е повишаването на осведомеността на МСП за възможностите за включване в процедури по обществени поръчки.
По отношение на участието на МСП в обществените поръчки няколко теми привличат сериозно внимание и изискват задълбочен анализ, се казва в доклада на БСК:
•    По-голямо внимание трябва да се отдаде на тръжните документи и спецификации, както и на критериите, които се използват при оценка на офертите с цел да се гарантира, че те не са прекалено утежняващи и действащи като бариера пред участието на МСП в процедурите.
•    Правителството трябва да отчете въздействието върху МСП на закъснелите плащания по обществени поръчки, както и да гарантира, че разплащанията ще се извършват навреме, особено в условията на настоящата икономическа и финансова ситуация.
•    Необходимо е да се направи оценка на достъпа до финансиране за МСП, които се стремят да участват в процедурите за обществени поръчки. Настоящата финансова ситуация намали възможността за кредитиране за редица малки и средни предприятия, като ограничи достъпа им до заемен оборотен капитал.
•    В много проекти, особено големите, трябва да се знае, че много МСП са или ще участват в обществените поръчки като подизпълнители.
Изследването откроява основните проблеми, с които се сблъскват МСП в процеса на своето участие в процедури за обществени поръчки: трудности в достъпа до информация; липса на познания по тръжни процедури; голям размер на поръчката; кратко време за подготовка на оферта; разходи за подготовка на оферта (това са фиксирани разходи, еднакви за МСП и голямо предприятие, и затова тежат повече върху МСП); цената на документацията; неясен език в документацията; необходимост от финансови гаранции; забавени плащания и др.
Един основен проблем пред успешното участие на МСП е възможността за забавено разплащане след изпълнение на обществената поръчка. Обикновено възложителите подготвят тръжните документи като част от тях е и проектът на договор. Кандидат изпълнителите не са в състояние да променят клаузи в договора, в т.ч. и условията и сроковете на плащане. Констатирани са лоши практики, в които възложителите предлагат необосновано дълги срокове на плащане. Това блокира по-нататъшната дейност на МСП в други обществени поръчки и влошава финансовото им състояние.
Нерядко дългият срок на плащане е източник на корупционни практики. Към края на май тази година МСП имат акумулирани вземания по изпълнени обществени поръчки в размер на над 600 млн.лв.  Решение на проблема със забавените плащания трябва да се търси чрез упражняване на контрол от страна на компетентната администрация върху условията и сроковете на плащане в проектодоговорите, като се въведе изискването за не по-дълъг от едномесечен срок на плащане след изпълнение и приемане на доставката или услугата.
Все по-голяма част от публичните средства през 2010-та и следващите години ще са средства от структурните фондове на Европейския съюз. Опитът на България по отношение на провеждането на обществени поръчки през предприсъединителния период показва, че се залагат ненужно тежки изисквания спрямо кандидат-изпълнителите. По такъв начин се дискриминират и не се допускат до участие преди всичко МСП, които биха могли да изпълнят подобна поръчка.
Не се различават и условията за техническо обезпечение и квалификация на персонала. Утежняващите условия в българското техническо задание са необходимост от определен размер на собствени оборотни средства (най-често 40%-50%), което малко на брой участници биха могли да изпълнят. Преобладаващата част МСП разчитат на заемни средства при изпълнение на обществени поръчки.
Друго ненужно тежко изискване е това за реализиране на печалба за определен минал период.
Изследваното на БСК обхваща над 3500 предприятия, активно участващи в процедури за възлагане или изпълнение на обществени поръчки. Подборът на предприятията беше направен с оглед покриване на икономическите  сектори, в които най-често се възлагат обществени поръчки. Анкетираните предприятия са предимно от София и по-големите регионални центрове.
70 на сто от предприятията конкретно са се сблъсквали с некоректни отношения в процедурите по обществени поръчки, а 85% считат, че в процедурите по обществени поръчки има некоректни практики и корупционни отношения.
Изпълнителите и кандидатите за изпълнители на обществени поръчки (55% от анкетираните) считат, че досегадействащият Регистър за обществените поръчки не предоставя необходимата пълноценна информация. В него не се отразяват навреме постъпилите обяви и сключени договори или те въобще не постъпват, няма достатъчна информация, която чрез своята публичност да предпази участниците от корупционно поведение.
Анкетираните препоръчват да се огласяват и да бъдат публично достъпни данните от ценовата и техническата компонента на офертите (78%). Друго изискване е в Регистъра на обществените поръчки да бъде представяна информация за всички кандидати, участвали в процедурата (67%).
45% предлагат да се разширят възможностите за използване на интернет-средата и електронните процедури, а близо две трети от анкетираните искат да се публикуват добрите практики и отговори на актуални въпроси на страницата на Агенцията по обществени поръчки.
При оценката на офертите най-често се използват паразитни, по правило неизмерими количествено критерии, позволяващи субективна оценка. Липсата на точна методика за съответствие на  показателите на всяка оферта с получената теглова оценка е „сигурен“ инструмент за насочване на избора към определен кандидат. Ясните, еднозначно определени критерии с обосновани тегла, както и алгоритмизацията на оценката за съответствие, са условия за ограничаване на нарушенията, заключава докладът.
Източник technews.bg

>Шефът на НАТО: ЕС е несправедлив спрямо Турция


>

Генералният секретар на НАТО Андерс Фог Расмусен разкритикува остро в датската преса „несправедливото“ отношение на ЕС към Турция, съобщава АФП.

„Важно е да запазим тясно сътрудничество с Турция не само в рамките на НАТО, където тази страна е много ценен съюзник, но също и в ЕС“, заявява Расмусен пред в. „Политикен“.

Бившият датски премиер призовава ЕС да „предприеме серия от прагматични стъпки за подобряване на отношенията с Турция, извън преговорите“ за включване на страната в европейското семейство.
Той обаче посочи, че не желае да се бърка в преговорния процес с Анкара.
Генералният секретар на НАТО призова ЕС да намери решение с Турция, която иска да получи място в Европейската агенция по отбрана.

Източник dnes.bg

>Госпожа „Бедствия и аварии” май е бременна


>

Наедрялата в последновреме фигура на апетитната Емел Етемнакара светските репортери да говорят, че бившата министърка е бременна. От кого обаче, само тя си знае – допълват интригата клюкарите.
Според сплетниците в кулоарите на парламента вихрената дама е изживяла през последните години няколко вълнуващи любовни романа.
Мнозина твърдяха, че Етем има връзка с бившия вътрешен министър Румен Петков, когото от ДПС наричаха иронично „зетя”. Други слухове свързваха Емел с доста по-младичкия Павел Чернев. За неин любовник се спрягаше името и на трети човек – шефа на ВМА ген. Стоян Тонев.

Източник kliuki.bg

>8 километра опашка от тирове на ГКПП "Лесово"


>

Над 8 километра е опашката от тирове на изхода за Турция приграничния пункт „Лесово„, а на входа за България е около 5 километра.
На пункта няма обаче затруднения при преминаването на автобуси и леки автомобили, съобщават от Гранична полиция.
Митницата работи с пълен капацитет, но служителите все още не могат да свикнат с новия софтуер, съобщи комисар Стоян Иванов, изпълняващ длъжността директор на Гранична полиция Елхово.
До преди два дни на денонощие са преминавали около 500 тира, сега минават едва 130. Ситуацията се очаква да се нормализира до няколко дни.
Сред чакащите повече от денонощие шофьори се носи слух, чемитничарите нарочно бавят обработката на документите и товарите в знак на протест заради задържаната преди два дни на пункта тяхна колежка.
Припомняме, на 5 юли през нощта бе арестувана 28-годишна митническа служителка, засечена в момент в момент на искане на подкуп от шофьор на ТИР. В замяна обещала да пропусне задължителната митническа проверка на документите за превозваната в камиона стока.
На граничния пункт „Капитан Андреево“ няма опашкиот товарни автомобили и трафикът е нормален. Тази сутрин именно там имаше натрупана опашка от ТИР-ове.

Източник news.bg

>С Виетнам уреждаме дълга от комунизма


>

Ще бъдат уредени стари задължения на Социалистическа република Виетнам към България, стана ясно при посещението на виетнамска делегация, която се срещна с вицепремиера и министър на финансите Симеон Дянков.
Задълженията са в размер на приблизително 1,325 млн. щатски долара и са отпреди 30 години.
Съгласно споразумението 725 000 щатски долара ще бъдат изплатени на България в едномесечен срок, а останалите отиват във формата на подкрепа за бюджетни проекти за развитие на икономиката на Виетнам.
Под три процента дефицит на БВП ще бъдат заложени в макрорамката на бюджета за 2011 година, стана ясно още думите на вицепремиера и финансов министър Симеон Дянков.
„Приветствам препоръката на ЕК бюджетният дефицит да е под 3%“, коментира още той.
„Бюджетът трябва да е така направен, че да покриваме маастрихтските критерии не само за нивото на дълга, където след Естония сме най-добри в ЕС, но и за критерия под 3% дефицит“, категоричен е финансовият министър.
Вчера ЕК официално отправи такава препоръка към България.
Симеон Данков каза още, че в бюджета няма заложени 280 млн. евро за първия реактор на АЕЦ „Белене“, които страната ни трябва да плати на руската страна тази есен.
„Правителството работи по промяна на договорите с Русия, така че да не плащаме тези пари“, коментира още финансовият министър. 

Източник dnes.bg

>Мис Русе „украси“ новия клип на Азис


>


В България всеки идиот може да стане звезда. В последните години свикнахме да гледаме „звезди“, които пълнят бутафорните светски партита.
Родният „хайлайф“ се сдоби с още един такъв герой. Злополучната „Мис Русе“ Адриана Секуличка все по-често влиза в медиите. Евгени Минчев се зае с нея и започна да я лансира по разни събития и й обеща бляскава кариера. Адриана обмисляла да напусне родния си град и да заживее в столицата. Тя още не може да преглътне помията, с която съгражданите й я заляха.
Оказа се, че миската участва и в клипа на Азис към парчето„Бивши“. Скандалната русенка „краси“ видеото облечена като медицинска сестра.

Източник kliuki.bg