Съветът на ЕС: Мониторингът на българското правосъдие остава до постигане на всички цели


Механизмът за сътрудничество и проверка, който следи за правосъдието и вътрешния ред в България и Румъния, остава подходящ начин за помощ на двете страни при постигането на конкретни и трайни резултатите в областта. Според министрите на Европейския съюз механизмът трябва да остане сила, докато най-новите държави членки постигнат очакваните резултати, съобщи пресслужбата на Съвета на ЕС.

В официалното съобщение министрите приветстваха решението на Европейската комисия да представи обобщен доклад през лятото на 2012 г. за развитието на двете балкански страни в областта на правосъдието. Текстът обаче не посочва, че това ще бъде последният доклад, а само отбелязва, че предложенията на Брюксел ще бъдат разгледани внимателно.

При представянето на докладите на България и Румъния по мониторинга на 20 юли говорителят на Еврокомисията Марк Грей заяви, че бъдещето на механизма за сътрудничество и проверка ще зависи от напредъка на двете страни следващото лято. Коментатори приеха тези думи като сигнал, че през 2012 г. Брюксел може да публикува последните мониторингови доклади. Министрите на ЕС сега обаче подчертават, че механизмът ще остане в сила, докато София и Букурещ постигнат целите на механизма.

Съветът по общите въпроси на ЕС днес обобщи докладите на Брюксел. Според членовете на европейските правителства е постигнато добро ниво на сътрудничество между Еврокомисията и България и Румъния. Министрите смятат, че и в двете страни има сериозен напредък и те вече са на етап прилагане на приетите закони, но са необходими още усилия.

В съобщението се отбелязва засилването на законодателството за конфликт на интереси в България. Съветът подчертава и продължаващата структурна реформа в полицията и в съдебната система.

Европейските министри обаче посочват необходимостта от по-голям прогрес в борбата срещу корупцията на високо ниво и организираната престъпност. Те също отбелязват, че „няколко важни назначения в съда не отговарят на стандартите за прозрачност и доверие“. Съветът на ЕС обръща внимание на препоръките на Брюксел, че България се нуждае от нов закон за конфискация на имущество и от пълно прилагане на законодателството за конфликт на интереси.

Източник dnevnik.bg

Mярка срещу корупцията: Патрулите на КАТ да се въртят


Постоянна смяна на екипите от пътни полицаи и на местата, на които патрулират, за да се намали рискът от корупция.

Това е една от общо 71 мерки, с които правителството отговаря на критиките в последния доклад на Европейската комисия за съдебната реформа и борбата с корупцията и организираната престъпност. Графикът с обещанията на кабинета за неотложни действия е до края на годината и беше приет вчера, но конкретните мерки бяха огласени днес.

От него става ясно, че до декември трябва да се изработи система, по която „да се въртят“ катаджиите. Според графика това ще се прави в чувствителните области. Подобна схема на ротация се прилага в Гранична полиция.

Група от мерките са посветени на етичното поведение на полицаите и на сигналите срещу тях. Предвижда се този месец Етичният кодекс в МВР да бъде осъвременен. Запознати с графика обясниха за „Дневник“, че целта е да се регламентира в подробности за какво провинение, какво наказание трябва да се налага.

Идеята е инспекторатът на МВР да има точни правила каква е санкцията за ходене на работа в неприличен вид, например с къси панталони и джапанки, и каква за шамар на арестант. Същите източници казаха, че насоката е срещу полицейското насилие и това, че много полицаи си мислят, че е допустимо да биеш крадец при задържането му, стига да не оставиш синини или да не го нараниш до кръв.

Друга идея в графика е да започне дискусия за това дали в съставите от членове на Висшия съдебен съвет, които проверяват дисциплинарните нарушения, да бъдат допуснати действащи магистрати. Целта е представители на системата да участват при събирането на информация за проверявани съдия или прокурор.

В графика е влязла мярка, която е формулирана като завишаване на критериите за контрола на ВСС за конфликт на интереси и имущественото състояние. Според информирани за изработването на списъка с обещания пред Брюксел тя е написана заради скандала с избора на Владимира Янева за председател на Софийския градски съд.

Същите източници обясниха, че целта е ВСС да е задължен преди всяко повишаване на магистрат или назначаването му за началник да прави проверки на декларациите му пред Сметната палата, да се срещат със съдии и прокурори от неговия район, да проверят съмненията за корупция. В случая с Янева след избора й излязоха данни за конфликт на интереси и забавени дела, но членовете на ВСС се оправдаха, че докато са гласували за нея не са ги знаели.

Идеята е цялата информация да е събрана предварително, за да не става незнанието извинение за некачествени назначения. Така макар ВСС да не наказва за корупция и конфликт на интереси може да използва съмненията за тях като основание да отхвърли неприемливите кандидатури.

Създаването на Административно-наказателен кодекс е друга е мерките. Той трябва да обедини санкциите за всички нарушения, които не са обявени за престъпления, и писането му трябва да започне през декември и ще върви паралелно с работата по новия Наказателен кодекс. Целта е в средата на следващата година двата кодекса да са готови. Те ще вървят заедно, защото Министерството на правосъдието планира някои престъпления да станат обикновени нарушения и обратното и трябва да не се допуска вакуум, при който деянието да не се наказва.

В списъка в мерки за пореден път влиза идеята за нов тип бюджетиране в съдебната власт. Тъй като в системата не могат да се залагат цели, например за това колко души да осъди един съдия, затова идеята е парите да се разпределят според натовареността и района. До октомври ВСС трябва да е готов с мотодология за отчитане на натовареността на магистратите.

В графика влиза обещанието новата структура „Боркор“ „да стартира реално и да се укрепи“ през септември. Записано е още, че през септември ще започне работа по проекта (финансиран от ЕС) за завършване на изгражданата 15 години Единна информационна система за противодействие на престъпността. Тогава трябва да са създадени и екипите от разследващи полицаи и оперативни работници, които ще действат с новата специализирана прокуратура. Спецсъдилищата ще гледат делата срещу организираната престъпност от 1 януари 2012 г.

Предвидени са проверки дали делата се разпределят в съда и прокуратурата на случаен принцип, дали се публикуват решенията на магистратите в интернет. През ноември трябва да има дискусия за това как „да се повиши прозрачността при избора на членове на ВСС“. През декември МВР и прокуратурата ще трябва да оценят криминалистичните тактики за разследване на организираната престъпност.

Традиционно голяма част от мерките са анализи, обучения и проверки.

Източник dnevnik.bg

5 години и 7 доклада по-късно. Нищо ново от ЕК


5 години и 7 доклада по-късно Европейската комисия заяви за пореден път, че напредък за борбата срещу престъпността и корупция има, но че той не е достатъчен.
Представяйки днес изводите си за реформите в полицията и съдебната власт и борбата с корупцията у нас, европейската комисия констатира, че „през последните 6 месеца известен напредък е постигнат, но механизмът за наблюдение и контрол още е нужен. Повечето необходими закони са приети, но онова, което го няма, особено в България, е, че законите за организираната престъпност и корупцията, както и осъдителните присъди по значими дела не се прилагат в достатъчна степен“.
Европейската комисия подмина въпроса за Шенген, като заяви чрез говорителя на вътрешния си комисар Сесилия Малмстьом, че той е от компетенциите на страните членки.
Както е известно, поне три държави членки настояха да прочетат аникорупционните доклади, преди да вземат решение да пуснат ли България и Румъния в Шенгенското пространство.
„Не виждаме политическа връзка между този механизъм и оценката за Шенген. Техническите условия са изпълнени и двете страни трябва да получат ясна перспектива. Членството в Шенген обаче е въпрос и на доверие и за неговото постигане трябва да се положат допълнителни усилия“, заяви говорителят на комисаря.
За България, която се наблюдава специално за корупцията по границите, в разгласения днес доклад се прави преглед на направеното: приета стратегия за борба с корупцията и организираната престъпност, отваряне на областни антикорупционни съвети и включване на митническата и приходната агенция в имформационните регистри за контрол върху данъчните измами, съвместни проверки по границите и др.
Липсва обаче каквато и да е политическа оценка дали това е достатъчно, за да успокои страховете на Европа, че митничарите и граничарите ни няма да пазят добре шенгенските граници. Оставяйки по този начин свободата на съмняващите се правителства да тълкуват напредъка, както пожелаят – като достатъчен или пък като незадоволителен.
Като цяло седмият доклад за България открива повече проблеми в съдебната власт и повече успехи в полицията. Според Еврокомисията политическа воля за реформа в съдебната власт има.
„Силният устрем за реформи, забелязан още миналото лято, не е секнал. Увеличени са повдигнатите обвинения по случаи на корупция по върховете и срещу организираната престъпност. Малко от тях са приключили, качеството на събраните доказателства остава под въпрос, магистратите не са достатъчно инициативни и отговорни към професионалната си работа.

Цялостният резултат в борбата с организираната престъпност значително трябва да се подобри. Ръководството на съдебната система все още трябва да покаже реален ангажимент за провеждането на съдебната реформа“, се казва в доклада на Брюксел.

Сериозни проблеми се цитират с обществените поръчки, измамите с обществени средства и разкриването и преследването на случаи на конфликт на интереси.
Европейската комисия потвърди намерението си да направи равносметка на механизма след 12 месеца. Според говорителя й това може да означава както че той може да бъде прекратен, така и че ще бъде продължен, или пък да бъде оставен само за една от двете наблюдавани страни – България или за Румъния.

Оценката на Букурещ това лято като цяло е по-позитивна от българската, като напредък се отбелязва навсякъде, с изключение на приключването на делата срещу високопоставени политици, които се точат вече пета година и сроковете им на давност вече изтичат.

Източник dnes.bg

>40 хил. учители тръгват на школо за 75 млн. лв.


>

Учителите ще учат децата да мислят в клас, а не да повтарят заучени фрази. За целта над 40 000 педагози ще бъдат обучени от 15 септември по новата методика на преподаване.
Другата цел на масовата квалификация е България да успее да излезе от позорната статистика на международните изследвания за грамотност. 
Предвижда се матурите за 7 и 12 клас да се провеждат след средата на май и да са в един и същи ден.
Обучението по професии пък вече е на принципа “2 в 1”, като заедно с престижен занаят децата от техникумите ще учат и нежелана специалност, която е приоритет за държавата.
За целта над 40 000 учители (от общо около 90 000) ще преминат през различни видове обучения и за това ще бъдат похарчени 75 млн. лв. Парите са по оперативна програма “Човешки ресурси”, а срокът им за харчене е до 2013 г.
Ефектът от масовата нова квалификация на педагозите се очаква да е в няколко посоки, като най-важната е да се прекрати практиката на възпроизвеждане на знания, по която се работи у нас от 1948 г., и децата да се научат да мислят сами.

Още по темата

С въвеждането на съвременните методики България може да бъде извадена от срамната статистика на международното оценяване PISA, за което само преди дни от ЕК критикуваха страната ни.

По данни от изследване на грамотността по четене на 15-годишните през 2009 г. половината от тях не умеят да анализират и да използват информацията от текстове. И такива са резултатите от 2000 г.

Източник dnes.bg

>ЕК спасява България от боклука на София


>

„Строителството на депото за преработка на твърдите отпадъци на София може да започне до края на месец юли“.
Това обяви кметицата на София Йорданка Фандъкова на пресконференция в Министерския съвет, след като стана ясно, че вчера ЕК е одобрила финансирането за първата фаза за изграждането на инсталацията за преработка на твърдите отпадъци на столицата.
Споразумението било подписано от комисаря по регионалната политика, съобщи Жан-Мари Селер, директор на дирекция „Югоизточна Европа“ в ЕК.

Проектът ще бъде изцяло общинска собственост.

Общата стойност на първата фаза е 69 млн.евро. От тях 50 млн. са безвъзмездно финансиране, 15 млн. евро са заем от Европейска инвестиционна банка за съфинансиране от страна на общината и 3,7 млн. евро са общинско финансиране.
Първата фаза трябва да приключи през 2013 година, като срокът за изпълнение е 17 месеца, отбеляза Фандъкова.
В нея е включено изграждането на инсталация за компостиране, депо за неопасни битови отпадъци край Горни Богров, покриването на досегашните разходи на общината за откупуването на земя и изграждането на инфраструктура.
„Готови сме с обявяването на конкурса за избор на изпълнител на инсталацията за компостиране. Надзорът  и изпълнителят вече са избрани”, заяви тя и обясни, че Столична община е изградила почти цялата инфраструктура на обектите.
Над 19 млн. лв. са инвестирани в тази инфраструктура и ще бъдат възстановени от безвъзмездното финансиране, каза Фандъкова.
Към дейностите, които ще бъдат извършени с първата фаза, кметицата добави пилотен проект за разделно събиране на отпадъците в районите „Овча купел“ и „Кремиковци“.
Плановете на общината са чрез тази система да се определи бъдещият начин за събирането на такса смет.
Кметицата на столицата изрази увереност за одобрението и на втората фаза от изграждането на завода.

До края на юли трябва да бъде готов анализът за втория етап, а през септември да бъде внесен за разглеждане от ЕК.

Източник dnes.bg

>ЕК: В България бюджетът се прави недостатъчно ясно


>

България трябва да направи публичните си финанси по-предсказуеми и да укрепи и направи по-прозрачни на всички нива тяхното управление и планиране, препоръча вчера Европейската комисия. Макроикономическият сценарий и фискалните прогнози, представени от България за периода 2012-2014 г., са по-оптимистични от тези на комисията и не е ясно с какви бюджетни мерки ще бъдат постигнати.

Изостава се с постигането на бюджетните параметри за тази година, а предвиденият ръст на разходите за 2012-2013 г. (т.е. до края на мандата на това правителство – бел. ред) е доста по-оптимистичен и носи риск за фискалното положение в годините след това, посочват от Брюксел.

Изводите са част от първия по рода си годишен преглед от Брюксел на 27-те национални плана (конвергентната програма за следващите три години и Националната програма за реформи) с цел по-добро управление в Европа и избягване на кризи като тези в Гърция, Ирландия и Португалия. Всяка страна член трябва да изпраща до края на март своята рамка, получава отговор с препоръки и те се обсъждат на ниво финансови министри и държавни лидери (тази година – на 20 и 24 юни).

Днес за пореден път Еврокомисията предупреди, че неефективността на публичния сектор продължава да заплашва със значителен натиск за разходи, и то в години на намалели бюджетни приходи.

Посочва се тежкото положение с обществените поръчки, проблемното ценообразуване и регулации в енергетиката, кризата в образованието и безработицата, за която се очаква в средносрочен план да се върне към нивата преди кризата. Трябва да се ускорят пенсионната реформа и мерките, стимулиращи възрастните да продължат да работят, както и борбата със сивия сектор на трудовия пазар.
Докладът съвпадна с поредните критики на финансовия министър Симеон Дянков към Националната агенция за приходите, последвани от промени в ръководството й. Нов зам. изпълнителен директор по контролната дейност стана Христо Костадинов, а досегашният титуляр на длъжността оглави НАП – София, където борбата с данъчните измами бе определена като незадоволителна.

Източник dnes.bg

>Гърция повишава данъците, орязва още заплатите


>

Сто и двайсет хиляди държавни служители в Гърция ще бъдат пенсионирани, 25 хиляди чиновници с временни трудови договори ще бъдат съкратени, а други 25 хиляди работещи в държавните предприятия и местната администрация поетапно ще бъдат освобождавани от работа.

Това предвижда новият пакет от мерки за икономии, договорени от правителството в Атина с международните кредитори за преодоляване на гръцката криза, съобщава в. „Елефтеротипия“.

Вестникът твърди, че споразумение по тези мерки, които са включени в средносрочната бюджетна програма на кабинета за периода 2012-2015 г. и които се очаква да бъдат огласени тази седмица, е било постигнато миналия петък с представителите на така наречената Тройка – Европейската комисия, ЕЦБ и МВФ, известно още като „Меморандум-2“, за да може страната да продължи да получава допълнително финансиране за покриване на нейните дългове.
Споразумението предвижда намаляване на необлагаемия минимум, повишения на данъците върху недвижимите имоти и на акцизите, ново орязване на заплатите на държавните служители и перманентни проверки на всеки три месеца до 2015 г. от страна на кредиторите във връзка с реализацията на поставените от кабинета цели за намаляване на бюджетния дефицит и за обслужване на държавния дълг.
Новите мерки за бюджетни икономии за тази година са на стойност 6,4 милиарда евро, а до края на 2015 г. трябва да бъдат спестени 28 млрд. евро.
Освен въпросните мерки бюджетната програма на правителство включва още и ускорена приватизация, която се очаква да донесе приходи в размер на 50 млрд. евро.
Гръцкият премиер Георгиос Папандреу, който се опитва да прокара новите мерки през парламента въпреки нарастващото недоволство дори в собствената му партия и на фона на големи протестни демонстрации в страната, ще се срещне в понеделник с министрите си на неформално заседание на кабинета, посочва Асошиейтед прес.
Във вторник той ще представи плановете си пред депутатите от управляващата ПАСОК, а в сряда кабинетът отново се събира, за да изпрати новите мерки в парламента.
Междувременно високопоставен представител на Европейската централна банка (ЕЦБ) заяви, че финансово затруднената Гърция може да изплати своите дългове, ако е готова да продаде държавно имущество на стойност милиарди, предаде Асошиейтед прес.
Лоренцо Бини Смаги каза, че с дълг на стойност 330 милиарда евро и „авоари за продан“ от 300 милиарда евро страната е „платежоспособна дотолкова, доколкото е склонна да продаде някои от тези авоари“.
Европейски представители работят по условията за възможен втори спасителен заем за Гърция, след като заемът на стойност 110 милиарда евро, отпуснат през май м. г., не успя да изправи страната на крака, посочва БТА.

Бини Смаги, който е сред шестимата членове на изпълнителния съвет на ЕЦБ, каза още, че Гърция ще изпадне в още по-затруднено положение, ако принуди притежателите на облигации да приемат по-малки суми, отколкото им се дължи по ценните книжа. Според него Гърция също така трябва да се придържа към плановете за намаляване на дефицита.

Източник dnes.bg